Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ.