Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΙΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΙΚΑΚΗ