Επιτέλους ήρθε η στιγμή που μπορούμε να δούμε ολόκληρο το video της Lady Gaga για την κυκλοφορία του νέου της αρώματος. Το video δώθηκε στην επίσημη παρουσία του αρώματος της στη Νέα Υόρκη.

Δείτε!