ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “PS5 GIVE AWAY”

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “PS5 GIVE AWAY

 

 1. H ραδιοφωνική επιχείρηση του σταθμού “ΣΟΚ FM 104,8” του Ν. Ευβοίας (εφεξής “ΣΟΚ FM”), με έδρα τη Χαλκίδα (οδός Θηβών, αρ. 53), διοργανώνει Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό, με τίτλο: PS 5 GIVE AWAY, μέσω της επίσημης σελίδας της (προφίλ) στην Ιστοσελίδα – Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

 

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στo “ΣΟΚ FM”, οι συνεργάτες του σταθμού και οι συγγενείς τους έως και β’ βαθμού.

 

 1. Η Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της επίσημης σελίδας (προφίλ) του ραδιοφωνικού σταθμού στο Instagram. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει να προβεί σωρευτικά στις εξής ενέργειες: α) να “ακολουθήσει” (follow)  στη σελίδα του σταθμού ΣOK FM 104,8 στο Instagram (https://www.instagram.com/sokfm1048/),  β) να δηλώσει ότι του “αρέσει” (like) η φωτογραφία που αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και γ) να σχολιάσει τη φωτογραφία που αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού επισημαίνοντας (mention) στα σχόλια ένα (1) άτομο, που επίσης κατέχει λογαριασμό στο Instagram. Στην περίπτωση που ο συµµετέχων ακολουθεί ήδη τη σελίδα, τότε για να συµµετάσχει στο διαγωνισµό αρκεί μόνο να ολοκληρώσει τα βήματα β) και γ). Κάθε χρήστης-ακροατής μπορεί να λάβει μέρος περισσότερες από μία φορές, επισημαίνοντας τα ονόματα περισσότερων ατόμων (ένα κάθε φορά), δηλώνοντας έτσι αντίστοιχες συμμετοχές. Με την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση. Ο “ΣΟΚ FM” δεν ευθύνεται για συμμετοχές που ενδεχομένως είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες.

 

 1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα κατά το διάστημα από 29/06/2020 μέχρι και 31/07/2020. Η υποβολή συμμετοχών επιτρέπεται μέχρι την 31/07/2020 και ώρα 10:00 π.μ

 

 1. Την 31/07/2020, ώρα 10:30 – 11:00  θα διεξαχθεί κλήρωση στην εκπομπή  ΣΟΚ FM MORNING SHOW θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Ο νικητής που θα προκύψει θα ενημερωθεί από το σταθμό με προσωπικό μήνυμα μέσω Instagram.

 

 1. Ο νικητής θα κερδίσει ένα PS5 (PlayStation 5) της εταιρείας Sony Interactive Entertainment LLC. Το Έπαθλο θα παραδοθεί στον νικητή, μόλις κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Το Έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο έπαθλο ή με χρήματα. Μετά την απονομή του Επάθλου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του “ΣΟΚ FM” παύει να υφίσταται.

 

 1. Με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι διαγωνιζόμενοι συμφωνούν να δεσμευθούν με τις αποφάσεις του “ΣΟΚ FM”. Τα πρόσωπα που παραβιάζουν οποιονδήποτε κανόνα σχετικό με τον διαγωνισμό αποκλείονται από το διαγωνισμό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανέντιμη, διαλυτική, παρενοχλητική ή απειλητική συμπεριφορά. Ο “ΣΟΚ FM” έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ερμηνεύσει και να επιλύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές βάσει των κανόνων. Οι αποφάσεις της επιχείρησης σχετικά με τέτοιες διαφωνίες είναι δεσμευτικές και τελικές.

 

 1. Οποιαδήποτε σκόπιμη απόπειρα συμμετέχοντα να παρεμποδίσει τη διαδικασία ή την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού θα επιφέρει άμεσα αποκλεισμό του συμμετέχοντα από το διαγωνισμό.

 

 1. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού “ΣOK FM” www.sokfm.gr. Ο “ΣΟΚ FM” διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, με την ανάρτηση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού, απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε ευθύνη.

 

 1. O “ΣΟΚ FM” διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό στο σύνολό του ή να τον διακόψει και να μεταθέσει την ημερομηνία ολοκλήρωσής του κατά την κρίση του.

 

 1. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταχωρούνται αποκλειστικά και μόνον στο Instagram από τους συμμετέχοντες και ο “ΣΟΚ FM” δεν θα επεξεργαστεί κατά καμία έννοια προσωπικά δεδομένα ή άλλα στοιχεία ούτε θα διατηρήσει αρχείο αυτών. O “ΣΟΚ FM” δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία του Instagram, ούτε για την ασφάλεια ή τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Instagram.

 

 1. Για τις ανάγκες υλοποίησης της Προωθητικής Ενέργειας – Διαγωνισμού, o “ΣΟΚ FM” συγκεντρώνει και διατηρεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού τα απολύτως αναγκαία για την απονομή του Επάθλου προσωπικά δεδομένα του νικητή και συγκεκριμένα: α)  τo ονοματεπώνυμό του, β) στοιχεία επικοινωνίας του (κινητό τηλέφωνο και email), γ) τη διεύθυνση αποστολής του Επάθλου και δ) την εικόνα (φωτογραφία) του. Ο “ΣΟΚ FM” επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του νικητή του διαγωνισμού, με σκοπό την αποστολή του Επάθλου στον νικητή, μόνον σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους. Ο Συμμετέχων, εφόσον ανακηρυχθεί νικητής, συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των ως άνω προσωπικών δεδομένων του και στην ανακοίνωση και παρουσίαση του ονόματός του και της εικόνας του, καθώς και στην αναφορά στη σελίδα που διατηρεί στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, με σκοπό την ενημέρωση των ακροατών και του κοινού για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.

 

 1. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Χαλκίδας.